Náležitosti a podmienky

You do not need any programming skills to offer your customers the free of charge privacy selector on your own website.

Často kladené otázky

"Dúfame, že táto internetová stránka bude pre vás zaujímavá, chceme však, aby ste nezabudli na nasledujúce body:

Táto internetová stránka je určená len na všeobecné informačné účely.

Nepredstavuje ani nie je naším zámerom, aby predstavovala ponuku zmluvy, jej účelom nie je vytvoriť záväzný vzťah medzi vami a nami a nemala by byť vnímaná ako zastúpenie, záruka alebo uznanie právnej zodpovednosti z našej strany.

Ak táto internetová stránka obsahuje práva duševného vlastníctva (IPR), samotná táto skutočnosť vás neoprávňuje na používanie takéhoto softvéru alebo IPR ani neprenáša žiadne oprávnenie na takýto softvér alebo IPR.

Hoci sa veľmi snažíme o uvádzanie presných a aktuálnych informácií, nevytvárame žiadne zastúpenia ani záruky, výslovné alebo skryté, pokiaľ ide o presnosť alebo úplnosť informácií uvedených na tejto internetovej stránke a zriekame sa akejkoľvek zodpovednosti za používanie tejto stránky alebo akejkoľvek stránky s ňou prepojenej. Túto stránku môžeme kedykoľvek zmeniť bez upozornenia, ale neprijímame žiadnu zodpovednosť za jej aktualizáciu.

Odkazy na stránky iných spoločností sú uvedené iba ako pomôcka. Nevyjadrujeme žiadny názor na žiadne stránky iných spoločností a výslovne sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti za všetky informácie od iných spoločností a za ich používanie.

Prístupom na túto internetovú stránku alebo jej použitím (alebo stránok napojených na ňu) akýmkoľvek spôsobom súhlasíte s tým, že to robíte na vlastné riziko. Ani my, ani žiadna iná strana angažovaná v tvorbe, výrobe alebo doručení tejto internetovej stránky alebo na akejkoľvek stránke prepojenej s touto internetovou stránkou, nebudeme absolútne žiadnym spôsobom zodpovedať za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame alebo trestné škody vyplývajúce z vášho prístupu, použitia alebo nemožnosti použitia tejto internetovej stránky alebo akejkoľvek internetovej stránky prepojenej s touto internetovou stránkou, ani za žiadne chyby alebo vynechania v ich obsahu.

Ponechávame si autorské právo a všetky iné náležité práva IPR k obsahu tejto internetovej stránky (okrem prípadov, keď používame materiály inej strany/strán s ich súhlasom). Všetky materiály na tejto internetovej stránke vrátane, okrem iného, obrázkov, softvéru, zvuku, textových a obrazových ukážok sú chránené nemeckými a medzinárodnými zákonmi týkajúcimi sa autorského práva a inými zákonmi a dohodami, a sú v našom vlastníctve alebo nám je na ne poskytnutá licencia. Všetok obsah je v našom vlastníctve alebo naň vlastníme licenciu. Nemôžete používať obsah, okrem prípadov, ktoré sú špecifikované v tomto dokumente. Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu môže porušiť – bez obmedzenia – autorské zákony, zákony týkajúce sa obchodnej značky, súkromia a publicity a komunikačné predpisy a stanovy. Obsah si môžete prezerať na vaše vlastné osobné použitie. Obsah si nemôžete preberať ani ho žiadnym spôsobom meniť alebo reprodukovať, verejne vystavovať, distribuovať ani ho ináč používať na žiadne verejné alebo komerčné účely. Akékoľvek použitie obsahu na akejkoľvek inej internetovej stránke alebo v prostredí počítačovej siete na akýkoľvek účel je prísne zakázané, ak na to nedáme povolenie.

Použitie Google Analytics
Táto internetová stránka používa Google Analytics, internetovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics využíva súbory cookie, čo sú textové súbory umiestňované do vášho počítača, ktoré pomáhajú internetovej stránke analyzovať, ako používatelia stránku používajú. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy skrátenej o posledný oktet pred jej uložením pomocou metódy „_anonymizeIp()“) budú prenesené do spoločnosti Google a budú ňou uložené na serveroch v USA. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania internetovej stránky, zostavovanie správ o aktivite internetovej stránky pre operátorov internetovej stránky a poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity internetovej stránky a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie odovzdať aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tieto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nebude spájať vašu IP adresu so žiadnymi inými údajmi, ktoré spoločnosť Google má. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť voľbou príslušných nastavení vo vašom prehliadači, upozorňujeme vás však, že ak to urobíte, môže sa stať, že nebudete môcť naplno využiť funkcie tejto internetovej stránky. Použitím tejto internetovej stránky súhlasíte s tým, aby spoločnosť Google spracovala údaje o vás spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Môžete sa rozhodnúť, aby služba Google Analytics nesledovala vaše aktivity s účinnosťou do budúcnosti, a to tak, že si prevezmete a nainštalujete doplnok Google Analytics Opt-out Browser Addon pre váš aktuálny internetový prehliadač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Kliknutím na tento odkaz, alebo zatvorením tohto upozornenia vyjadríte súhlas s používaním cookies na Vašom zariadení. Cookies využívame z dôvodu zaistenia lepších on-line skúseností, merania dopadu reklám a z marketingových účelov. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov. Nastavenia súvisiace so súbormi cookies môžete kedykoľvek upraviť kliknutím na Nastavenia cookies, v dolnej časti obrazovky.